Dariusz Perenc
ur. w 1962 w Łodzi, z wykształcenia złotnik., członek Aeroklubu Polski, aktywny lotniarz.
Działalność konspiracyjną jako drukarz rozpoczął w 83 dzięki Józefowi i Pawłowi Bagińskim.
Drukował we własnym mieszkaniu czasopismo "Prześwit" (nakład do 3 tys. egzemplarzy) oraz inne wydawnictwa m.in. "Słownik Nowomowy Polskiej".
Jesienią 85 aresztowany razem z Jerzym Nagórskim pod zarzutem "rozpowszechniania druku, kolportażu i innej działalności wywołującej niepokój społeczny". Po 40 dniach zwolniony, zastosowano dozór policyjny. Przy przeszukaniu podczas aresztowania milicja skonfiskowała drukarkę, powielacz i wszelkie elementy drukarskie.
Rodzinie Dariusza Perenca odebrano pozwolenie na działalność gospodarczą, skonfiskowano pieniądze. W marcu 86 anulowano mu zezwolenie na wyjazdy do krajów Demokracji Ludowej, miał także trudności z uzyskaniem paszportu do Włoch i Szwajcarii na Mistrzostwa Motolotniowe.
W 1990 Prokuratura Generalna przysłała pismo o umorzeniu postępowania ze względu na niewielką szkodliwość czynu.
Obecnie pracuje jako przedstawiciel drukarni - handlowiec.
Źródła: ankieta (ma)