Ryszard Patzer
ur. w 1941 r. w Warszawie, wykształcenie średnie ogólne.
Pod koniec sierpnia 1980 r. zorganizował strajk solidarnościowy w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud", gdzie pełnił następnie funkcję przewodniczącego "Solidarności" w tym przedsiębiorstwie. W latach 1980-1981 delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów i członek tzw. grupy "niezależni". Od maja 1981 r. pełnił funkcję członka Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Członek ogólnokrajowej ogólnokrajowej organizacji przedsiębiorstw "Transbud" NSZZ "Solidarność" i członek komisji negocjacyjnej przedsiębiorstw transportowych budownictwa w rozmowach z Ministerstwem Budownictwa. Od wprowadzenia stanu wojennego do jesieni 1984 r. członek Tymczasowego Tajnego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej, gdzie wraz z Ryszardem Wojciechowskim był odpowiedzialny za organizację wydawnictw i kolportażu. Członek redakcji, drukarz i organizator kolportażu pisma "Solidarność". Biuletyn informacyjny Regionu Ziemi Łódzkiej. Po 1984 r. zajmował pomocą w druku i kolportażu. Internowany 7 maja 1982 r., przebywał w ośrodku odosobnienia w Łowiczu do 7 września. Wielokrotnie przesłuchiwany w 1982 r. W tym czasie w jego mieszkaniu dwukrotnie miały miejsce rewizje. Usunięty z Zakładu Chłodniczego przy ul. Traktorowej. 1 maja 1984 r. zatrzymany podczas manifestacji został ukarany karą grzywny.
Obecnie emeryt, działa społecznie w Świętokrzyskim Środowisku Zgrupowań Partyzanckich "Ponury-Nurt".
Źródła: ankieta (wd)