Bolesław Parzyjagła
ur. w 1953 roku w Stawku k.Wielunia, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (polonistyka).
Jako opozycjonista przerzucał bibułę do kopalni w Głogowie. Jeden z grupy inicjatywnej Klubów Samorządnej RP (autorstwa Kuronia) - październik, listopad 81. Głównie związany z kinem. Organizował projekcje filmów bezdebitowych, wykradanych ze zbiorów Filmoteki Polskiej przez tamtejszą komórkę zakładową "S". Z Konstantym Szwenbergiem zdobyli autorską kopię "Człowieka z żelaza" od kier. produkcji B. Pec Lesickiej i wyświetlali w kinach niezależnych: "Popularne" i "Włókniarz". Twórca plakatu "Człowiek z żelaza". W okresie "S" z Tomaszem Filipczakiem, Jerzym Dłużniewskim, Pawłem Lipskim, Henrykiem Oberle tworzył Centrum Kulturalno - Informacyjne NSZZ "S" ZPB im. Marchlewskiego. W kościele ojców jezuitów włączał się w organizowanie wieczorów filmowych (z T.Filipczakiem).
Internowany 13.XII. 81- przewieziony do Łęczycy potem do Łowicza. Zwolniony 10.IV.1982.
Źródła: ankieta (mj)