Marian Papis
ur. w 1933 w Nieznamierowicach (powiat Opoczno). Z wykształcenia historyk, ukończył KUL. Redaktor "Słowa Powszechnego" w wydawnictwie PAX - do 57r. w Olsztynie, a do 92r. w Łodzi .
Członek-założyciel dziennikarskiej "Solidarności". Kolportował wśród znajomych i przyjaciół pisma KORu, ROPCziO, KPNu (m.in. "Opinie", rzadziej "Głos"). Przyczynił się do rozwiązania Frontu Jedności Narodu - co było główną przyczyną jego internowania. Przebywał w areszcie w Łęczycy przez dwa tygodnie. Został zwolniony ze względów zdrowotnych
Jeden z autorów i współzałożycieli kwartalnika "Obecność", wydawanego u ojców Franciszkanów od 1984r ( 8 numerów). W okresie stanu wojennego współorganizował, w ramach duszpasterstwa ojców Jezuitów, "spotkania środowe", pod przewodnictwem o. Stefana Miecznikowskiego. Wydał relacje z tych spotkań w dwóch tomach.
Udzielał pomocy materialnej - pomagał dziennikarzom, wyrzuconym z pracy i rodzinom internowanych. Po stanie wojennym pisał w nielegalnym "Głosie" i "Prześwicie". Używał pseudonimu "M".
Po napisaniu artykułu "Dzielny wśród dzielnych" o Stanisławie Sojczyńskim w marcu 1973 roku, był przesłuchiwany przez wiele godzin i próbowano go zastraszyć. 152. Odebrano mu możliwość awansu na stanowisko kierownika PAX w Skierniewicach.
W trakcie jego internowania (13.XII.81 -6.IV.82 w Łęczycy i Łowiczu) zatrzymano jego syna i przesłuchiwano go przez 3 dni. W jego mieszkaniu dokonano trzech rewizji (jedną z nich w maju 1982r.), podczas których skonfiskowano literaturę podziemną.
Redaktor książki "Internowani z okręgu łódzkiego w czasie stanu wojennego" (2001)
Od 1993r. na emeryturze.
Źródła: ankieta (dt), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ", "Internowani z Regionu Łódzkiego"