Jarosław Papis
ur. w 1964 roku w Łodzi, studiował na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Będąc licealistą uczęszczał na wykłady "latającego uniwersytetu, a następnie współtworzył (m.in. z T.Gadułą, M.Brzozowskim, A.Barańską, Budziszem) Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich. Współpracował przy wydawaniu pisma "Kormorany", uczestniczył w pierwszym strajku studenckim, gdzie zajmował się kolportażem i aprowizacją.. W stanie wojennym wraz z M.Paszkowskim niósł pomoc rodzinom internowanym nauczycielom ze swojego liceum. W trakcie studiów współtworzył nielegalne NZS (m.in. z Gadułą, Dudkiem, Jasionowskim i Byczko)- prowadzono w tej sprawie śledztwo. Od 1984 roku związany z KPN, gdzie do 1989 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego oddziału. 11.11.1984 roku po demonstracji pod Kościołem Św. Krzyża zatrzymany i w trybie doraźnym skazany na wysoką grzywnę z zamianą na areszt (wybronił go K.Głogowski). Jako członek NZS pisał, kolportował i czasami drukował ulotki. Organizował tajne odczyty m.in. Moczulskiego i Ostoi-Owsianego.
13.12.1981 roku zatrzymany w Zarządzie "Solidarności" w Łodzi (chciał dowiedzieć się o losy ojca, Mariana) razem z Jerzym Kropiwnickim i Andrzejem Słowikiem, a następnie przez 2-3 dni przetrzymywany m.in. w Łęczycy. Pobity w czasie przesłuchania na ulicy Piotrkowskiej, straszony relegowaniem ze szkoły (usunięty, ale później przyjęty). Często przesłuchiwany aż do 1989 roku. Kilkakrotne rewizje w domu i prawdopodobnie założony podsłuch. Przez wiele lat nie mógł dostać paszportu.
Obecnie pełni rolę Prokurenta Zarządu Fabryki Okien "Ziemia Obiecana".
Źródła: ankieta (am)