Marcin Pyda-Żyliński
Urodzony w 1959 roku w Łodzi. W latach 1979-1980 był redaktorem i przygotowywał do druku pismo "Jęk fantasty". Był autorem i wykonawcą piosenek poza cenzurą, m.in. "Ptasi blus" (inaczej "Ścierwojady"). Piosenka ta do zlikwidowania cenzury nie uzyskała pozwolenia na wykonywanie. Koncerty swoje dawał w klubach studenckich i na festiwalach, gdzie cenzura nie sięgała. W 1985 roku miał kolegium orzekające za występ w Koszalinie, za naruszenie przepisów o kontroli publikacji i widowisk i grzywnę w wysokości 10 tys zł. Od 17 lat jest właścicielem agencji ochrony. Obecnie niektóre jego teksty są publikowane w podręcznikach szkolnych.
Źródła: ankieta przez telefon (am)