Radosław Purgał
ur. w 1963 r. w Łodzi, inżynier elektronik, absolwent Politechniki Łódzkiej.
82 - aktywny uczestnik manifestacji. 83-84 działacz samorządu studenckiego. 85 - sygnatariusz listu protestacyjnego byłych członków władz samorządów studenckich uczelni z całej Polski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeciwko likwidacji samorządu, jako reprezentant P.Ł. 85-87 - współpracownik NZS P.Ł. 85-87 - współpracownik nieregularnego Biuletynu Informacyjnego NZS P.Ł. - autorstwo tekstów, skład i łamanie numerów. Okazjonalny kolportaż Biuletynu, także ulotek. Współpracował z Piotrem Swaczyną, Tomaszem Stefaniakiem, Jackiem Klinkiewiczem i Markiem Wiernikiem.
Obecnie współwłaściciel firmy produkującej artykuły medyczne.
Źródła: wywiad (tcz)