Janina Pudłowska
ur. w 1952 roku w Łodzi, wykształcenie wyższe, bibliotekarka. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej Łodź-Śródmieście. W 81 organizowała kolportaż "Solidarności Ziemi Łódzkiej" i innych wydawnictw zarządu Regionu oraz "Solidarności z Gdańskiem" w bibliotekach Śródmieścia.
Kontynuowała działalność po 13 grudnia 81 współpracująć Witoldem Sułkowskim, Urszulą Pietrzak i Iwoną Książek. Odbijała na powielaczu ulotki, kolportował a książki i czasopisma drugiego obiegu wśród pracowników DBP i zaufanych czytelników otrzymywane od. Wymienionych osób. Brała udział w manifestacjach patriotycznych, uczestniczyła w imprezach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele O.O. Jezuitów w Łodzi.
Do 90 pracowała w D .BP Łodź-Śródmieście kierując Filią nr 13.Obecnie prowadzi działalność usługową.
Źródła: ankieta (ik)