Rafał Przybysz
ur. w 1950 r. w Łodzi, absolwent Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego U.Ł.
Jeden z założycieli struktur "Solidarności" w wielu placówkach PAN w Łodzi, działacz na szczeblu Komisji Zakładowych. Kolportował okazjonalnie bibułę.
W stanie wojennym przygotowywał ulotki wydawnictwa podziemne: zakładowe i ogólnopolskie (m.in. NOWA), brał okazjonalnie udział w akcjach ośrodka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych ojca S. Miecznikowskiego. Autor kilku artykułów dla wydawnictw niezależnych. Współpracował m.in. z Mieczysławem Mazurkiem, G.Maliszewskim, M.Czekalskim, A.Babaryką.
Internowany 11 maja do 31 lipca 1982 (Łowicz, Kwidzyń), wielokrotnie przesłuchiwany, straszony "konsekwencjami", także dla rodziny; próba prowokacji (podrzucenie skradzionego portfela)".
Obecnie dyrektor VI Domu Pomocy Społecznej.
Źródła: ankieta (jf)