Henryk Panusz
ur. w 1929 w Warszawie, doc.dr hab. biochemii.
W okresie legalnej "Solidarności" był przedstawiecielem Uniwersytetu Łódzkiego do Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki (OKPN) w pionie dyskutującym ustawy o nauce. W czasie strajku studentów w styczniu i lutym 81 był doradcą strony studenckiej z ramienia OKPN. Utrzymywał nieformalne kontakty ze studentami, prowadząc dyskusje także u siebie w domu. Udostępniał mieszkanie na spotkania literackie młodzieży organizowane przez żonę, Krystynę.
W 83 wjechał z rodzina do USA, gdzie wygłaszał odczyty o sytuacji w Polsce w amerykańskich stowarzyszeniach naukowych i innych forach. Pomagał T. Walendowskiemu w tworzeniu Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie.
W USA kontaktował się m.in. z Anną i Tadeuszem Walendowskimi, Anną i Witoldem Sułkowskimi, Magdaleną i Janem Kapuścińskimi.
Źródła: ankieta (esb)