Marek Przybyłek
ur. w 1959 r. w Łowiczu.
Uczestniczył w październiku 80 zakładaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim i Instytucie Historii UŁ oraz w strajkach: w styczniu i lutym 81, w listopadzie i grudniu 81 w sprawie WSI Radom i 14-14 grudnia 81 na Wydziale Prawa UŁ. Był redaktorem pisma NZS "Od Nowa" (szereg artykułów).
W stanie wojennym brał udział w akcjach ulotkowych i kolportażu w środowiskach akademickich. Zwolennik działań pozytywistycznych koncentrował się na działalności samokształceniowej (zagadnienia polityczne, nauka społeczna Kościoła i polska myśl polityczna). W latach 84-88 etatowy pracownik Stowarzyszenia PAX.
Obecnie zatrudniony w prywatnym zakładzie odzieżowym w okolicach Łasku.
Źródła: ankieta (wd)