Leon Prochaska  
inżynier - sympatyk Komitetu Obrony Robotników.
Od 1976 r. systematycznie wspierał finansowo KOR.
W stanie wojennym przekazywał produkty żywnościowe dla internowanych.
Uczestnik środowych spotkań w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele o.o. Jezuitów w Łodzi.
Źródła: wywiad (bsz)