Paweł Pragier
ur. w 1955 roku w Kolumnie, ukończył zasadniczą szkołę samochodową.
Współpracownik KOR w Łodzi w latach 1977-81, najczęściej w tandemie z Janem Stachurskim. Kontakt przez Wojciecha Hempla. Kolportaż NOWEJ, Robotnika i innych, transport bibuły Warszawa-Łódź.
Wykonawca akcji ulotek katyńskich na ul. Piotrkowskiej k. Pasażu Schillera w 1980 r. wraz z Ryszardem Szorem i Czesławem Kołodziejczykiem. Latem 1980 r. kolportaż Robotnika i ulotki do łódzkich fabryk we współpracy z Janem Stachurskim, Józefem Śreniowskim i Wojciechem Hemplem.
Ok. roku 1984 wyjechał na zachód, mieszka w USA.
Źródła: wywiad (am), inf. Wojciech Hempel