Wiesław Potoczny  
ur. 1958 r.
Działał w opozycji od sierpnia 80'. Tworzył na Uniwersytecie Łódzkim NZS, później NZS na Wydziale Prawa, uczestnik strajku na Wydziale Filologicznym (styczeń-luty 81') i sygnotariusz Porozumienia Łódzkiego. Uczestnik strajku na Wydziale Prawa w stanie wojennym.
Kolportował systematycznie - co miesiąc- książki (wyd. NOWa, Krąg) i gazety do końca stanu wojennego, a anstepnie rozprowadzał je na Wydziale Prawa UŁ i w "S" na ul. Piotrkowskiej. W W-wie odbierał bibułę od Grzegorza Boguta i Piotra Szwacjera.
Po stanie wojennym wydawał razem z Wladkiem Omiecińskim "Biuletyn Łódzki" (pierwsze nr pod inną nazwą?)
Autor napisu na murze "pomścimy wujka" po tym zatrzymany (82'), przetrzymywany w areszcie, prawdopodobnie ukarany grzywną. Po aresztowaniu zdystansował się do działalności. W 86' wyjechał do Niemiec. Współpracował blisko z Waldkiem Gorzakiem.
Nie żyje.
Źródła: wywiad (gd)