Alina Pogoda
ur. w 1953 w Łodzi, wykształcenie średnie, pracowała jako księgowa.
Od sierpnia 80 członek i działacz Konfederacji Polski Niepodległej i założycielka NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego "Lido" - oddział "Ruda". Delegat na zjazd regionalny "Solidarności".
W stanie wojennym zajmowała się kolportażem oraz zbiórką pieniędzy na rzecz rodzin osób represjonowanych. W 82 drukowała pisma "Zawsze Solidarni", "Przedwiośnie", "Jesteśmy" we własnym mieszkaniu przy ul. Rzgowskiej 59 i tamże magazynowała wydawnictwa niezależne. Kolportowała m.in. wydawnictw KPN ("Drogi", "Przedwiośnia", "Zawsze Solidarni", "Obszar III" i innych) oraz "Biuletynu Łódzkiego", "Solidarności Walczącej", "Tygodnika Mazowsze".
Aresztowana we wrześniu 1982 r. Otrzymała wyrok 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata.
Była zastępcą szefa Obszaru III KPN, delegatką na III Kongres KPN w 89.
Obecnie bez stałego zatrudnienia.
Źródła: ankieta (wd)