Tadeusz Podlasek
ur. w 1955, pochodzi z Kuczyny k. Rawy Mazowieckiej, technik budowlany
Od marca do13 grudnia 1981 był wiceprzewodniczącym Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Remontowo-budowlanym przy Kuratorium Oświaty i Wychowania
Drukował z Andrzejem Rosołkiem ulotki. Karta pamiątkowa jego produkcji jest zamieszczona w albumie łódzkiej Solidarności "Zatrzymane w kadrze"(str. 108).
Pierwszy wyrok za akcje ulotkowe: 14.061982 z art.48 ust.2. dekretu z dn.12. 12.81 o stanie wojennym (rok i 3 miesiące - za zaśmiecanie miasta). Więziony w Łódzi na
ul .Smutnej . Tam dwukrotnie pobity. W więzieniu poznał Kazimierza Luberę, Jerzego Kropiwnickiego i Bogdana Czerwieńskiego. Pobyt w więzieniu w Hrubieszowie to zetknięcie się z sadyzmem i biciem bez powodu.
Od lipca 83 do aresztowania drukował miesięcznik "OPOKA" wraz z Kazimierzem Luberą, Stanisławem Szamańskim, Edwardem Gagasem, Ryszardem Jabłońskim, i Marianem Gajewskim.
Wyrok drugi 23.02.84 na podstawie art.273 $ 2 K.K. w związku z art. 60$ 1 K.K. ( 2 lata); więziony w Łodzi na ul .Smutnej .
W 1989r. został zmuszony do zwolnienia się z pracy w Zakładach Wytwórczych Sprzętu Rolniczego, po 2 miesiącach od czasu, kiedy założył tam Związek,
Źródła: ankieta (sc)