Janusz Płóciennik
ur.1955r. w Końskich, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego,.antykwariusz.
Sygnatariusz wielu listów protestacyjnych, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, współorganizator obozu szkoleniowego dla aktywistów KOR-u.
Po śmierci Stanisława Pyjasa, wspólnie z Kingą Dunin i Pawłem Spodenkiewiczem, zorganizował Studencki Komitet Samoobrony (po sierpniu 80r. nie znaleziono kontynuatorów). Jeden z założycieli (jesienią 77) Niezależnego Klubu Dyskusyjnego. Brał udział w wykładach TKN, współorganizował spotkania w środowisku 'korowskim".
odwiedzał ludzi szykanowanych. Przekazywał datki na rzecz rodzin osób represjonowanych, udostępniał mieszkanie na nielegalne spotkania.W latach 80-81 był współzałożycielem, współredaktorem i autorem tekstów, półlegalnego pisma związkowego w Domu Książki - "Azet". Odwiedzał ludzi szykanowanych. Przekazywał datki na rzecz rodzin osób represjonowanych, udostępniał mieszkanie na nielegalne spotkania.
W stanie wojennym prowadził przy kościele ojców jezuitów punkt sprzedaży książek wydawnictwa "Znak" i wydawnictw bezdebitowych. Kolportował wszelkiego rodzaju wydawnictwa KOR-owskich, w tym wyd. "NOWA" i inne. Przekazywał datki na rzecz rodzin osób represjonowanych, udostępniał mieszkanie na nielegalne spotkania.
W 1978 r. wyrzucony z pracy w Dziale Wydawnictw UŁ, przeniesiony ze Szkoły Oficerów Rezerwy do zasadniczej służby wojskowej w jednostce w Braniewie (jesień 1978 - kwiecień 1979). Wielokrotnie wzywany na rozmowy i przesłuchania; próbowano wywrzeć nacisk na ojca.
W stanie wojennym internowany od 12.12.1981r. -11.06.1982r. w Łęczycy i w Łowiczu..
Od1990r. prowadzi antykwariat.
Źródła: ankieta (am), Dokumenty KOR i KSS "KOR", R.Kowalczyk "Studenci '81"