Józef Pińkowski
ur. 1946 r. w Kałęczynku k. Aleksandrowa Kuj., wykształcenie zasadnicze budowlane (malarz), brat Edwarda Pińkowskiego.
W latach 1980 - 1985 pracował w ZPB im. Marchlewskiego w Łodzi.
Członek Solidarności. Po grudniu 81 brał udział w akcji pomocy poszkodowanym.
Kolportował książki i prasę ("Tygodnik Mazowsze", "Biuletyn Łódzki", "Robotnik", "Przedwiośnie", "Jesteśmy"), wieszał transparenty i rozrzucał ulotki.
Brał udział w przygotowaniu ucieczki z internowania J.Śreniowskiego (KOR).
Aresztowany i pobity we wrześniu 1982 r. Do końca marca 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Łodzi. Oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej - po trzech rozprawach zwolniony z braku dowodów winy.
Do roku 1985 działał w nielegalnych strukturach "S".
Wielokrotnie prewencyjnie zatrzymywany przed 1 i 3 Maja; rewizje w domu i rewizje osobiste.
Źródła: ankieta (bs), "Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR", W.Domagalski "Kartki Trautmana" i "Biuletyn Łódzki"