Jerzy Piniński
ur. w 1939 roku w Poznaniu, archeolog, numizmatyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie i od 1980 roku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, od 2004 roku na emeryturze. Działalność antykomunistyczną podjął pod wpływem tradycji rodzinnej (ojciec rozstrzelany w Charkowie) i obserwacji wydarzeń 1970 roku w Szczecinie. Czytelnik wydawnictw bezdebitowych od 1978 roku. Członek Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Muzeum i później Tajnej Komisji Zakładowej. W latach 1980/81 delegat muzeów n WZD NSZZ "Solidarność".
Po ogłoszeniu stanu wojennego autor, twórca i kolporter ulotek. Autor tekstów w regionalnej prasie drugiego obiegu pod pseud. "Bolek". Kolporter książek i czasopism niezależnych, które przywoził z Warszawy i z Milanówka. Po 1981 roku przesłuchiwany przez SB w związku z działalnością nieletniego syna i własną. Kolportował również taśmy magnetofonowe, znaczki pocztowe, paranumizmaty i inne dokumenty życia społecznego, we współpracy z Mieczysławem Górą, Krzysztofem Cyrkiem, Mirosławem Borusiewiczem, Iwoną Książek i Ryszardem Kostrzewą. W latach 1980/81 delegat muzeów n WZD NSZZ "Solidarność".
Źródła: ankieta (ik), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"