Albina i Jerzy Pijanowscy
Po rezygnacji Ryszarda Patzera, od września 1984 roku do końca 1985 w ich domu znajdowała się drukarnia Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionu "Solidarności Ziemi Łódzkiej". Drukowano tam przede wszystkim organ prasowy "Biuletyn NSZZ "Solidarność Region Ziemi Łódzkiej" (miesięcznik). Drukowano tam również ulotki i okazjonalnie szopki autorstwa Marka Markiewicza. Wykorzystywano metodę sitodruku. Jerzy Pijanowski już nie żyje.
Źródła: wywiad (am)