Urszula Pietrzak
ur. w 1955, wykształcenie średnie.
Do pracy "w podziemu" trafiła dzięki Bogdanowi Stasiakowi, Albinie i Jerzemu Pijanowskim. Drukowała wraz innymi ( J. Pudłowską, Izabela Kochaniak, Grażyna Matyjek, B. Kolczyńską i A. Kaźmierkowską) w mieszkaniu Magdy Porczyk (Łanowa 99) i Barbary Kolczyńskiej (Traktorowa 86). Zajmowała się również kolportażem. Brała udział w liczeniu osób biorących udział w głosowaniu (do władz PRL).
Obecnie pracuje w księgarni PWN.
Źródła: ankieta (sc)