Bartosz Pietrzak
ur. 1950r. w Jarocinie, absolwent Politechniki Łódzkiej, ojciec Anny i Benjamina urodzonych w USA.
Współpracownik KOR i KSS "KOR", redaktor "PULSu", drukarz wyd. "NOWA" (książki, czasopisma, ulotki). Autor zdjęć do serii bibliofilskiej "PULSu", zdjęć niektórych członków KOR, serii z akcji plakatowej "Linda Winsh aresztowana", zdjęć na użytek wyd. NOWA. Udział w niesieniu pomocy ofiarom represji SB, w kolportażu, w spotkaniach samokształceniowych i dyskusyjnych, m.in. TKN, "Salonu Walendowskich" w Warszawie i Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi.
Delegat na WZD (Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ "Solidarność).
Kilkakrotne rewizje w domu i konfiskata książek i publikacji, inwigilacja, zatrzymania, przesłuchania, próba pozbawienia mieszkania spółdzielczego - adres: Przełajowa 4 m.73 podawany w numerach "PULSu" (przypadek opisany w prasie i omówiony w RWE), pozbawienie członkostwa Łódzkiego Tow. Fotograficznego i przeciwdziałanie w przyjęciu do ZPAFu, wstrzymanie kontraktu na P.Ł., odmowa paszportu, wezwanie na przeszkolenie w 1981r., internowanie 13.XII 81 (zwolnienie po 8 mies. - po decyzji emigracyjnej).
W Polsce zetknął się z niemal całą opozycją "korowską"; drukował w Warszawie z R. Wojciechowskim, S. Blumsztajnem i "Żabą" (goprowcem z Zakopanego).
W USA brał udział w akcjach na rzecz opozycji w Polsce, uprawiał fotografię artystyczną (liczne wystawy w USA i w Polsce). Pracuje jako inżynier elektryk w biurze projektów w Indianapolis.
Źródła: ankieta (esb), inf. wł., "Dokumenty KOR i KSS 'KOR'", "Opozycja w PRL" (słownik biograficzny Karty)