Zdzisława Pi±stka
magazynowanie i kolportaż bibuły.
Współpraca z Henrykiem Kani±.
¬ródła: wywiad (bsz)