Grzegorz Palka  
ur. w 1950 r. w Łodzi, chemik, absolwent PŁ, pracownik naukowy.
Jeden ze współzałożycieli struktur regionalnych "Solidarności"(MKZ zakładano w jego mieszkaniu). Wiceprzewodniczący prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej. Współorganizator "marszu głodowego" w lipcu 81 w Łodzi. Uczestnik I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "S'' gdzie wspólnie ze Stefanem Kurowskim przedstawił projekt programu gospodarczego "Solidarności". Wybrany do Prezydium Komisji Krajowej (kierował rozmowami z rządem dotyczącymi reformy gospodarczej).
W stanie wojennym (po wyjściu z aresztu w 84) wraz z Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim kontynuował działalność związkową kierując podziemnymi pracami Zarządu Regionu. Z ramienia ZR zajmował się sprawami finansowymi oraz organizacją poligrafii i kolportażu. Pozostawał w opozycji do utworzonej po stanie wojennym Regionalnej Komisji Wykonawczej oraz Lecha Wałęsy i jego zwolenników, angażując się w prace Grupy Roboczej Komisji Krajowej. 8 X 1986 razem z Kazimierzem Bednarskim, Kropiwnickim i Słowikiem ogłosił ujawnienie Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Łódzka, kierując równocześnie konspiracyjną Regionalną Komisją Solidarności.
Internowany 13 grudnia 1981 r. w Gdańsku, przebywał następnie w Strzebielinku i Białołęce, skąd został przewieziony do aresztu śledczego w Warszawie, gdzie przedstawiono mu zarzut próby obalenia siłą ustroju PRL. Na wolność wyszedł 26 lipca 1984 r. na mocy amnestii
W 89 był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i prezesem Zarządu Regionalnego w Łodzi. Kierował równocześnie pracami Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. W 90 został wiceprezydentem, a w latach 90-94 prezydentem Łodzi; w latach 94-96 przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
Zginął w 1996 w wypadku samochodowym.
Źródła: wywiad(wd), "Opozycja w PRL" wyd. Karta, W.Domagalski "Kartki Trautmana"