Adam Andrzej Ostoja-Owsiany
ur. w 1963 w Łodzi, absolwent Wydz. Prawa i Administracji na UŁ.
Syn Andrzeja Ostoi-Owsianego, działał w NZS, KPN, w Społecznym Komitecie Pamięci Józefa Piłsudskiego, współpracownik NSZZ "S" Ziemi Łodzkiej.
Udział w akcjach ulotkowych z okazji np. 11 Listopada i innych rocznic, wyborów (nawołujące do bojkotu) oraz w manifestacjach patriotycznych. Drukował m.in. znaczki nielegalne pocztowe, udzielał pomocy prawnej i charytatywnej.
W 84 - kolegium orzekające za udział w nielegalnym zgromadzeniu, rewizje w domu rodziców, inwigilacja, prawdopodobny podsłuch. Sprawa dyscyplinarna na uczelni za udział w corocznym marszu "Szlakiem I Kadrowej" (bronił Rafał Kasprzyk).
Po 90) - praca na wysokich stanowiskach państwowych.
Źródła: ankieta (sc)