Bogdan Osiński
ur. w 1951 w Łodzi, absolwent Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
W 80 był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA, gdzie pracował jako szlifierz (później w Komisji Zakładowej). Przewodniczący Komisji Zakładowej "S" po ponownym ujawnieniu.
W stanie wojennym brał udział w kolportażu prasy podziemnej, w zbiórce pieniędzy na działalność opozycyjną, w malowaniu haseł i napisów w miejscach publicznych.
Internowany 9 maja (do 23 lipca 82) w Łowiczu.
Po 1989 r. kontynuował działalność związkową, społeczną i polityczną, był m.in. wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu (od 1992) i przewodniczącym RS AWS w województwie łódzkim (1998-1999). Obecnie wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka.
Źródła: wywiad (esb), W.Domagalski "Miedzy Przystankami", "Internowani z regionu Łódzkiego", album "Droga do Niepodległości - Solidarnośc 1980-2005"