Marcin Orlikowski
ur. w 1945 roku w Łodzi, wykształcenie społeczno -prawne oraz elektromechaniczne.
W 80 w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej "S". W PKP członek Komisji Zakładowej i Prezydium NSZZ "S".
Współpracował z T.Filipczakiem. Drukował na powielaczu białkowym Solidarność Ziemi Łódzkiej od pierwszych numerów, wszystkie komunikaty, biuletyny, wkładki Zarządu regionu, druk książki Katyń. Aktywny kolportaż. Wyświetlanie filmów-"pułkowników" i filmów z II obiegu w Centrum Kulturalno - Informacyjnym przy ZPB im. Marchlewskiego. W okresie legalnej "S" wystawy w kinie Popularne (z K.Szwenbergiem i B.Parzyjagłą). Związany z Komisją Włókniarzy drukował im wszystkie komunikaty (M.Czekalski, K.Bielecki).
Organizował zbiórki pieniędzy w zakładach pracy dla strajkujących studentów UŁ
W stanie wojennym udział w pomocy rodzinom internowanych.
Obecnie na emeryturze PKP.
Źródła: ankieta (mj)