Waldemar Omieciński  
   Działacz NSZZ Solidarność
   1956 - 14 stycznia 2006.
   Wykształcenie średnie - absolwent college'u (2000). W lutym 1981 związał się z redakcją niezależnego łódzkiego dwutygodnika "Solidarność z Gdańskiem". Początkowo zajmował się przepisywaniem tekstów do druku, później publikował również własne artykuły i felietony.
   Współpracował z Tomaszem Filipczakiem, Wojciechem Słodkowskim, Witoldem Sułkowskim, Władysławem Barańskim. Współzałożyciel łódzkiej podziemnej struktury, która od 17.12.1981 do 28.11.1989 roku wydawała kolejno "Solidarność Walczącą", "Szaniec" i "Biuletyn Łódzki". Od stycznia do lutego 1982 r. współpracował z Międzyzakładowym Komitetem Solidarności - podziemną strukturą utworzoną przez Jerzego Dłużniewskiego, Wojciecha Słodkowskiego i Klemensa Zbrońskiego, skupiającą kilkanaście łódzkich zakładów.
   Zajmował się pracami redakcyjnymi, pisaniem artykułów, drukowaniem. Współorganizator sieci kolportażu. Inicjator wielu przedsięwzięć wydawniczych, w tym antologii poezji stanu wojennego "Siekiera, motyka, smok wawelski…"(maj 1982), wyboru wierszy pt. "Wilno"(1985), wyboru publicystyki politycznej Krzysztofa Bieleckiego (Macieja Poleskiego) "21 uwag o dialogu z terrorystą" (maj 1983), "Małego Konspiratora" (wrzesień 1983). Współpracował z Władysławą Zbrońską, Klemensem Zbrońskim, Jerzym Gzikiem, Wiesławem Różańskim, Wiesławem Maciejewskim, Waldemarem Gorzakiem, Krzysztofem Szwarcem.
   Od połowy maja 1987 r. na emigracji we Włoszech, w latach 1988-2006 w USA. Podczas pobytu w USA opublikował kilka artykułów w prasie polonijnej na temat podziemnej Solidarności w Łodzi.
Więcej można przeczytać w:
- Świadectwa stanu wojennego, oprac. Antoni Dudek, Krzysztof Madej, IPN, Warszawa 2001
- Włodzimierz Domagalski, Biuletyn Łódzki, Łódź 2006
- Solidarność Podziemna 1981-1989, pod red. Andrzeja Friszke, ISP PAN, Stowarzyszenie "Archiwum Solidarności", Warszawa 2006.