Joanna Olszewska
ur. w 1954 r., psycholog (asb. U.Ł); matka Ewy (ur. w 1985 r.)
Członek zespołu teatru studenckiego "Studio Prób", założonego w 1971 r. przez Pawła Nowickiego, rozwiązanego w 74 decyzją władz SZSP.
Poprzez innego członka zespołu - Witolda Sułkowskiego - zetknęła się z jego środowiskiem oraz Ewa i Jackiem Bierezinami. W 75 r. wraz z Anna Niezabitowską zbierała podpisy pod protestem przeciwko zmianom w Konstytucji.
W kwietniu 77 r. podpisał (wraz z Anną Niezabitowską - Biologia, Jackiem Bartyzelem - Polonistyka i PiotremAmsterdamskim - Mat-Fiz-Chem) list zbiorowy studentów U.Ł. z wnioskiem o powołanie komisji poselskiej do zbadania zajść z czerwca 1976. W maju, po zamordowaniu SB Stanisława Pyjasa, była obecna na wiecu w Łodzi na schodach kościoła św. Teresy (wcześniej u niej w domu grupa uczestników przygotowała transparenty). W 76 r. brała udział w zbiórce pieniędzy na robotników z Ursusa, a nowe mieszkanie (wówczas Promińskiego 31 m.40) udostępniła na punkt kontaktowy kolportażu, na spotkania (m.in. TKN). Sama brała udział w spotkaniach u Bierezinów, Sułkowskich, Sławy Lisieckiej i Zdzisława Jaskuły oraz w warszawskim salonie Walendowskich.
W stanie wojennym, na prośbę Krzysztofa Tronczyńskiego użyczała jakiś czas mieszkania na działalność poligraficzną bliżej nieokreślonej inicjatywy.
Inwigilowana (wg. dokumentów IPN figurantka "Asia"), wzywana na rozmowę na Lutomierską; próba wpłynięcia na zachowanie poprzez rozmowę z matką, dwukrotna odmowa paszportu, odmowa zatrudnienia w Akademii Medycznej i Wydz. Psychologii U.Ł. (podawany powód: wg SB zakaz pracy z młodzieżą), anonimy do niej i znajomych.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę jako psycholog.
Źródła: ankieta (vcz), "Dokumenty KOR i KSS "KOR", inf. wł.