Władysław Olszacki
Ur. w 1933 r. w Łodzi. Wykształcenie podstawowe, ślusarz zatrudniony w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Barlickiego "Norbelana". Członek NSZZ "Solidarność" (od 1980 r.) i Konfederacji Polski Niepodległej (od 1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego zajął się drukiem i kolportażem pism "Przedwiośnie" i "Zawsze Solidarni". Zatrzymany przez SB 13 sierpnia 1982 r., przebywał w areszcie śledczym do 10 października 1982 r. W następnych latach kontynuował działalność w Konfederacji Polski Niepodległej. Obecnie na emeryturze.
Źródła: wywiad (wd)