Andrzej Olejniczak
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Wraz ze Sławomirem Pietrzakiem, Krzysztofem Niedzielskim i innymi odbierał wydawnictwa od Krzysztofa Szwarca. Prowadził regularną dystrybucję "Solidarności Walczącej", "Szańca" i "Biuletynu Łódzkiego", m.in. na terenie Biura Projektów Przemysłu Papierniczego na ul. Zachodniej.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Krzysztof Szwarc.