Henryk Janusz Oberle
Współpracownik KSS KOR, działacz NSZZ "Solidarność"
  Urodził się w roku 1956 w Łodzi. Wykształcenie średnie techniczne, menadżer.
  Przed 1980 rokiem współpracował z Józefem Śreniowskim, Wojciechem Hemplem, Tomaszem Filipczakiem w Łodzi. Udzielał pomocy technicznej w produkcji bibuły i plakatów, zajmował się transportem i przechowywał w domu niezależne wydawnictwa. Działania te kontynuował po powstaniu "Solidarności". Przewoził m.in. maszynę drukarską dla Bogdana Borusewicza. We wrześniu 1980 był członkiem Komisji Założycielskiej "S" w łódzkim Polmosie, delegateem na WZD (1981). Wspierał działalność Centrum Informacyjno-Kulturalnego NSZZ "S" Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego, dostarczał wydawnictwa niezależne studentom strajkującym w sprawie rejestracji NZS, brał udział w spotkaniach Niezależnego Klubu Dyskusyjnego i - sporadycznie - w wykładach TKN w Łodzi.
  Po internowaniu wyemigrował do USA, gdzie działał w środowisku "Pomostu" i gazety "Gwiazda Polarna" na rzecz udzielania materialnego i politycznego wsparcia dla opozycji w kraju.
  Zimą 1980 zatrzymany na 24 godziny, przesłuchany, odmowa paszportu na odwiedziny brata w Niemczech, straszony wyrzuceniem z pracy z "wilczym biletem". W stanie wojennym usunięty z Aeroklubu (skoczek spadochronowy klasy sportowej), internowany 13.XII 1981 (do lipca 1982).
  Członek UD i UW, obecnie bezpartyjny.
Źródła: ankieta (esb), inf. własna