Sławomir Owsiejczuk
uczeń liceum - następnie student lub wolny słuchacz na Uniwersytecie Łodzkim.
Lider KPN w Łodzi. Tworzył organizację od nowa po odejściu /z powodu choroby/ Danuty Orłowskiej zimą 1979/80.
Kolporter prasy KPN, KOR i "Bratniaka" /Ruch Młodej Polski/.
Wspólnie z kolegami z KOR uczestniczył w akcjach ulicznych malowania na murach:
w Tarnobrzegu napisów w obronie sądzonego Jana Kozłowskiego oraz w Grudziądzu - w obronie sądzonego Edmunda Zadrożyńskiego.
Później - w stanie wojennym - na emigracji.
Źródła: wywiad (bsz)