Leszek Owczarek
ur. w 1959 r. w Łodzi.
Od października 80 działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŁ.Uczestnik strajku łódzkich uczelni w styczniu i lutym 81, kiedy wyjeżdżał jako przedstawiciel strajkujących do Gdańska na rozmowy z L. Wałęsą, A. Celińskim i A. Kołodziejem, starając się o poparcie dla rejestracji NZS. Od jesieni 81 przewodniczący NZS na UŁ.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kierował strajkiem okupacyjnym studentów na Wydziale Prawa UŁ za co został usunięty z uczelni. Ukrywał się do 5 sierpnia 82. Jako przedstawiciel NZS wszedł w skład Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej i był współpracownikiem pisma "Jesteśmy", organu MKK.
W grudniu 82 został skierowany do karnej jednostki wojskowej w Węgorzewie, skąd uciekł i ponownie ukrywał się. Skazany w 83 na 2 lata więzienia, wyszedł po 5 miesiącach na mocy amnestii, nie podejmując dalszej działalności.
Obecnie jest właścicielem firmy informatycznej.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Studenci '81"