Andrzej Ostoja-Owsiany  
ur. w 1931 w Warszawie, prawnik, związany z Łodzią.
W latach 1943 - 45 był łącznikiem A.K. pseudonim "Jędruś" w oddziale OSA-KOSA
Od 1945 do 47 r. był w oddziałach WARSZYCA - konspiracyjnym Wojsku Polskim "LASY' W latach 1956 - 57 założył Związek Młodych Demokratów (z Karolem Głogowskim, Andrzejem Kernem)
W 1964r. współtworzył Ruch Wolnych Demokratów ( z Karolem Głogowskim i Jerzym Scheuerem), w którym działał do 81. W tym samym roku współtworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (z Leszkiem Moczulskim, Andrzejem Czumą, Wojciechem Ziembińskim)
W 1979 założył z Leszkiem Moczulskim Konfederację Polski Niepodległej (leg. Nr.8) gdzie przez prawie cały czas (do 2002) był członkiem rady politycznej; ostatnio pełnił funkcjię dziekana tejże rady.
W 1980 r. uczestniczył w założeniu Solidarności w Łodzi
Wiadomo, że SB prowadziło 5 śledztw w jego sprawie. Był wielokrotnie zatrzymywany; i miał ośmiokrotnie rewizje w mieszkaniu. Były też podsłuchy w mieszkaniu i samochodach i stała inwigilacja.
W Instytucie Pamięci Narodowej przechowuje się 11 tomów akt- autorstwa jego serdecznego przyjaciela Andrzeja Mazura - ps.Wacław i Walentego Jakobsona - ps.Prawnik, którzy przez blisko 30 lat jako agenci SB donosili na niego, pobierając za to duże pieniądze. W sumie tajnych pracowników SB, którzy "opracowywali" jego osobę doliczył się 11, a było ich znacznie więcej, szczególnie w okresie działalności w KPN.
Oficerem prowadzącym był szef SB w Łodzi - płk Czesław Chojak
Prace drukowane:
"Rok 1920" - 8 wydań - wydawnictwo konspiracyjne 3 Maja; "Drogi do niepodległości" - 4 wydania - wydawnictwo KPN; liczne artykuły w piśmie KPN "Droga" (ps. "Ponury"); redaktor naczelny podziemnego kwartalnika "Aspekt" (81 - 82).
Źródła: ankieta (sc)