Grzegorz Okruch
ur. w 1942 r. w Skierniewicach, gdzie w 1957 skończył zasadniczą szkołę zawodową. W latach 1958-98 pracownik Zakładów Transformatorów Radiowych "Zatra".
Od września 1980 przewodniczący Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej w "Zatrze" i delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze. W latach 1982-1989 przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej w "Zatrze" oraz organizator kolportażu wydawnictw niezależnych w swoim zakładzie pracy.
Internowany 13 grudnia 1981, przebywał do marca 1982 w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Po 1989 r. kontynuował działalność związkową.
Od 1998 r. na emeryturze.
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005".