Krzysztof Niedzielski
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Wraz ze Sławomirem Pietrzakiem, Andrzejem Olejniczakiem i innymi odbierał wydawnictwa od Krzysztofa Szwarca. Prowadził regularną dystrybucję "Solidarności Walczącej", "Szańca" i "Biuletynu Łódzkiego".
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Krzysztof Szwarc.