Andrzej Niedbała
ur. 1950 w Łodzi, technik automatyki i pomiarów, krótkofalowiec.
Od 1980 r. członek "Solidarności", w latach 80. członek Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych, a w 1981 WSN (Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość).
W latach 1980 - 1983 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej "S" w Przędzalni Czesankowej Anilany "POLANIL" (kontakty z M.Czekalskim i J.Śreniowskim).
Kolportował wydawnictwa NOWA, AS, MOWA i inne (z T.Filipczakiem), w stanie wojennym przygotowywał do druku, kierował drukarnią i drukował "Solidarność Walczącą". Brał udział w spotkaniach w KIK. W 1981 r. sygnatariusz apelu do narodów Związku Radzieckiego (inicjatywa KOR).
Uczestnik manifestacji i strajków robotniczych lat 80. m.in. w zakładach Marchlewskiego, a po 13.XII.81 brutalnie stłumionego strajku w POLANIL.
Redaktor, drukarz, składacz i kolporter "Solidarności Walczącej"
i wydawnictw MOWA (1981-1982).
W stanie wojennym organizował także pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. Od majowych aresztowań w 1982r. ukrywał się.
Internowany w czerwcu 82, po wielogodzinnym, brutalnym przesłuchaniu (szarpanie za włosy, straszenie utopieniem w gliniankach - ppłk. Czesław Chojak). Przebywał w ZK Łowicz do 22 lipca 82.
Po wyjściu na wolność nakłaniany do współpracy z SB. Szykanowany w pracy (ścisły nadzór, ograniczenie kontaktów na terenie zakładu, obowiązek meldowania się).
Od listopada 82 do lutego 83 (wraz z 300. działaczami "Solidarności")
umieszczony w wojskowej jednostce sapersko-pontonowej w Chełmnie Pomorskim (skoszarowanie w namiotach nad Wisłą, służba bez broni).
Obecnie pracuje jako elektryk w EWS sp. z o.o., gdzie broni praw pracowniczych jako Przewodniczący Komisji Zakładowej "Solidarności".
Źródła: ankieta (bsz), inf. wł.