Kristina Nejman
Filozof, żona Jerzego Nejmana. Na początku lat osiemdziesiątych wyjechała z Bułgarii i zamieszkała w Łodzi. Utrzymywała stałe kontakty z pozycją bułgarską. W 1988 r. utworzyła organizację Solidarność Polsko-Bułgarska. W tym samym roku została członkiem Organizacji "Solidarność Walcząca". Zajmowała się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych. W latach 1989-1990 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".
Źródła: wywiad (wd)