Zbigniew Natkański
ur. w1958r. w Opocznie, historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel.
Od 80 rozpoczął działalność opozycyjną. Od 81 redaktor "Nowych Dróg" (organ Związku Młodzieży Demokratycznej w Łodzi, wydawany w Instytucie Historii UŁ). Zbierał materiały do PULSU.
W stanie wojennym udział w strajku na Wydziale Prawa UŁ (wydane 2 numery pisma "Nierzeczywistość"). W latach 85-86 autor artykułów do pisma satyrycznego "Agentura", do "Antykomunisty" (1986). Przygotowywał druki ulotne przed wyborami w latach 80, drukował znaczki okolicznościowe. Brał udział w akcjach ulotkowych.
Kolportował Biuletyn Łódzki, Tygodnik Mazowsze, Solidarność Walczącą, Głos Łódzki, Prześwit, Gotowość oraz znaczki, nagrania magnetofonowe. Drukował książki, gazety, ulotki, wydawnictwa z Warszawy, z Krakowa, z Bydgoszczy.
Współorganizator, emisariusz i obstawa I spotkania założycielskiego Łódzkiego Komitetu Kultury w Łodzi (86). Zbieracz haseł do Niezależnej Encyklopedii Powszechnej - wydano 2 tomy. Udział w zbiórkach pieniężnych na kolegia i grzywny dla skazanych.. Uczestnik spotkań u ojców jezuitów.
Wiele lat inwigilowany, zwalniany z pracy. Nie otrzymywał paszportu.
Od 2000 do dziś pracuje w Wydawnictwie Westa Druk.
Źródła: ankieta (mj), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Biuletyn Łódzki".