Krzysztof Napieralski
ur. w 1958 r. w Łodzi.
7 listopada 77 wziął udział w spotkaniu tzw. Młodzieżówki ROPCiO razem z Wojciechem Walczakiem, Władysławem Dmitrukiem, Janem Przybyłem, Krzysztofem Pokorą i innymi. Planowano wówczas niezależne obchody 11 Listopada, podczas których wygłosił referat.
W 78 organizował i prowadził prelekcje na tematy historyczne m.in. wśród drużyn harcerskich oraz zajmował się kolportażem "Opinii". W okresie od września 80 do października 81 był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w szpitalu im. Jordana oraz delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów. W październiku 81 rozpoczął działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Instytucie Historii UŁ. Uczestniczył w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 81.
Po wprowadzeniu stanu wojennego przewoził sprzęt poligraficzny do ks. Józefa Caruka oraz załatwiał mieszkania dla osób zagrożonych aresztowaniem, m.in. w Czernej na Podbeskidziu w klasztorze OO. Karmelitów Bosych. W latach 82-86 wraz z Siczkiem, Wojciechem Walczakiem, Władysławem Dmitrukiem, Andrzejem Pakuła, Andrzejem Janeckim, Włodzimierzem Domagalskim i innymi stworzył hurtową sieć kolportażu. Planował podjęcie akcji dywersyjnych m.in. podpalenia magazynów bawełny w zakładach im. Marchlewskiego. W 86 rozpoczął działalność w Organizacji "Solidarność Walcząca" dalej zajmując się hurtową dystrybucją wydawnictw niezależnych.
W 89 razem m.in. z Piotrem Siczkiem i Jackiem Indelakiem działał w Wojewódzkim Komitetem Obywatelskim.
Obecnie zatrudniony w firmie doradztwa personalnego.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"