Marek Nalewajko
ur. w 1950 w Łodzi, dr nauk medycznych - ginekolog - położnik.
Syn i wnuk żołnierzy AK - uczestników Powstania Warszawskiego.
Od lat publicznie wygłaszał niepochlebne opinie o PZPR itp., pisał wierszyki satyryczne i popularyzował je w miejscu pracy.
Od 80 przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" Akademii Medycznej; brał udział w pracach komisji rekrutacyjnej. Przeciwstawiał się protekcjom przy przyjmowaniu na studia medyczne (wraz z Piotrem Czarneckim), uczestniczył w pracach Senatu AM protestując przeciw działaniom bezprawnym (przyjmowanie i zwalnianie pracowników, podział dotacji i innych srodków etc.).
Podczas strajku studentów AM w 81 (wraz z Piotrem Czarneckim) pełnił rolę doradcy komitetu strajkowego. Zapewniał obsługę medyczną strajku (dyżur lekarski wraz z dr. Czekalską).
Pisał do "AMikusa" (pismo związkowe AM w Łodzi - 81-86) artykuły, notatki informacyjne i wierszyki satyryczne (pseudonim anagramowy: PUKA NOWE, ALE KRAM. W KK NSZZ JAM).
Od 80 stała inwigilacja, anonimy (obelżywe i z pogróżkami), przesłuchania. Częste zatrzymywanie samochodu na drodze przez powtarzającą się ekipę milicyjną (mandaty, odbieranie prawa jazdy), uszkadzanie opon samochodowych, wyjątkowo częste przeszkolenia wojskowe (2-9 dni),
6-ciokrotne próby zwolnienia z pracy.
W 82, na 2 dni przed terminową obroną pracy doktorskiej, pozbawiony etatu naukowo-badawczego i przeniesiony do pracy w szpitalu klinicznym.
W 87 dyscyplinarnie wyrzucony z pracy w AM pod pretekstem wyłudzenia zasiłków chorobowych (sprawa karna - wyrok skazujący 2 lata w zawieszeniu na 4, konfiskata samochodu na poczet zabezpieczenia grzywny); przez rok bez pracy.
W 89 uniewinniony przez Sąd Najwyższy i przywrócony do pracy w AM.
Obecnie pracuje w szpitalu w Głownie pod Łodzią.
Źródła: ankieta (bs), R.Kowalczyk "studenci '81", W,Domagalski "Kartki Trautmana"