Paweł Nowicki
Urodzony w 1951 roku. Ukończył Polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim w 1974 roku. Od 1977 studiował Reżyserię w PWSF,Tv i T w Łodzi. W roku 1970 razem z Jackiem Bierezinem, Witoldem Sułkowskim i Zdzisławem Jaskułą utworzył teatr studencki "Studio Prób Uniwersytetu Łódzkiego". Teatr ten został zlikwidowany w 1976 roku za wystawienie spektaklu "Gawot" wg Zdzisława Jaskuły. W 1983 roku utworzył w Łodzi "Teatr Studyjny 83" jako filię łódzkiej szkoły filmowej. W krótkim czasie teatr ten stał się miejscem spotkań łódzkiego środowiska artystyczno-literackiego. W foyer teatru odbywały się różne działania alternatywne, m.in. wernisaże, happeningi i spotkania literackie. Był reżyserem wielu spektakli opowiadających o postawach polskiej inteligencji wobec ówczesnej rzeczywistości, m.in. "Krótko na styku" z wierszami Stanisława Barańczaka i muzyką J. Grzelązki. W latach 1987-1988 był współtwórcą akcji "Łódź kolebką mediów wschodu", w czasie której odbywały się seminaria i spotkania z twórcami z Europy Zachodniej. Obecnie współpracuje z TV, pisząc teksty do seriali. Był pierwszym laureatem nagrody pod nazwą "Złota sprężyna".
Źródła: ankieta przez telefon (am)