Kazimierz Nowicki
ur. w 1948 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym jako kierowca autobusu w zajezdni przy ul. Limanowskiego. Członek NSZZ "Solidarność" w MPK. Członek Tajnej Komisji Zakładowej. Współorganizator działalności samokształceniowej w MPK w latach 1984-86. Po 1986 aktywny działacz Duszpasterstw Ludzi Pracy przy parafii OO. Jezuitów i OO. Salezjanów. Współzałożyciel wydawnictwa "Pantograf", członek redakcji pisma "Między Przystankami", gdzie zamieszczał artykuły pod pseudonimem "Odrowąż". W latach 1986-89 założył i prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych w MPK.
Od 86 stale inwigilowany przez SB. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Obecnie pracuje w Zakładzie Przewozu Osób Niepełnosprawnych przy MPK.
Źródła: wywiad (wd), inf. Krzysztof Frątczak, Kazimierz Nowicki.