Stanisław Nowak
Przewodniczący SZSP, później w pod koniec '80 przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS Akademii Medycznej, przewodniczący Uczelnianego Komitetu Strajkowego AM, w składzie SKJ podczas rozpoczęcia strajku, podczas rokowań w składzie Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej.
Źródła: wywiad (gd)