Adam Nowaczyk
ur.1936 w Kobylinie (woj. poznańskie). Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1961 asystent w Instytucie Filozofii UŁ.
W Marcu 68 rozpowszechniał w środowisku akademickim nielegalne druki, w tym "Deklarację Ruchu Studenckiego" autorstwa Jakuba Karpińskiego.
Aresztowany 28.VI.68. Więziony 102 dni (Areszt Śledczy w Łodzi). Skazany na 9 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata.
Zwolniony z pracy na uczelni. Przez 2 lata pracował w Akademii Medycznej w Łodzi.
W 1971 został zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.
Sygnatariusz "Listu 101" przeciw zmianom w Konstytucji (1976).
Członek "Solidarności".
W latach 1982 - 1985 w mieszkaniu Adama i Małgorzaty Nowaczyków mieściła się redakcja i drukarnia Biuletynu UŁ. Oboje brali udział w drukowaniu.
W r.1990 powrócił do pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest profesorem filozofii.
Źródła: ankieta (bs), "Opozycja demokratyczna w Polsce"