Paweł Niżnik
architekt działający w Łodzi, urodzony w r. 1953.
Od 1977 r. miał kontakt ze środowiskiem KOR przez Wojciecha Hempla.
Prowadził mały kolportaż wśród znajomych, przewoził swoim samochodem dostawy papieru i bibuły. W r. 1978 przywiózł z Hemplem powielacz bębnowy białkowy przekazany przez oficynę NOWA dla Łodzi. Przekazał go Tomasz Trepka późniejszy organizator drukarni na Sadybie w Warszawie. Z materiałów IPN wynika , że w latach 1979-81 był inwigilowany i podejrzewany o pomaganie Hemplowi w transporcie i druku. W końcu SB stwierdziło bezpodstawność tych podejrzeń.
Wyemigrował do Kanady w r. 1984, mieszka i pracuje jako architekt w Toronto.
Wywiad (wh)