Wiktor Niedźwiedzki
ur. w 1941 r. w Sucholinie (Kazachstan),
mgr fizyki, dr filozofii.
Pracując od 63 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego prowadził zajęcia dydaktyczne często niezgodnie z programami (wzywany przez Dziekana na rozmowy ostrzegawcze).
W ramach prewencji politycznej przed podwyżkami cen żywności w 76
Powołany na 6 - tygodniowe karne przeszkolenie wojskowe (Poligon Drawski, , służba bez broni).
Sygnatariusz protestu przeciwko zmianom w Konstytucji i listu w obronie robotników Radomia i Ursusa represjonowanych po strajkach 76, współpracownik KOR i jeden z sygnatariuszy listu w obronie wyrzuconego z pracy współpracownika KOR Włodzimierza Gromca.
Brał udział w dystrybucji pomocy finansowej dla robotników i ich rodzin, przechowywał wydawnictwa niezależne. Organizował "Solidarność" na UŁ (członek uczelnianej Komisji Rewizyjnej. Walczył o przywrócenie do pracy na mocy porozumień gdańskich kolegów wyrzuconych po Marcu 68 i w 77
Najczęściej kontaktował się z W.Gromcem, A.Nowaczykiem, J.Górskim, S.Amsterdamskim, T.Filipczakiem, B. Pietrzakiem, J.Bierezinem, W.Sułkowskim, J.Śreniowskim, K.Tatarowskim.
Towarzyszył studentom do końca, tj. do pacyfikacji przez ZOMO - jako jedyny pracownik UŁ - podczas strajku na Wydziale Prawa po ogłoszeniu stanu wojennego.
Inwigilowany, szykanowany: śledztwo w prawie rzekomego usiłowania zabójstwa kobiety na cmentarzu w Łowiczu, szkalujące artykuły w prasie łódzkiej, próba pozbawienia mieszkania (proces wstrzymany po ujawnieniu sprawy przez Wandę Falkowską na łamach "Polityki"). Przesłuchania, pozbawienie paszportu i anulowanie stypendium do Moskwy.
5 stycznia 82 zatrzymany, bezskutecznie nakłaniany do podpisania "lojalki", internowany; mimo choroby (astma) przebywał w ZK w Łowiczu
do 22 lipca 82.
W 83 (po leczeniu) wyemigrował do USA.
Źródła: ankieta (bs), J.J.Lipski "KOR", Dokumenty KOR i KSS "KOR", R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Studenci '81"