Lech Niedzielski
Między czerwcem a listopadem 1985 roku, wraz ze Zbigniewem Wilczyńskim, zredagował 6 numerów czasopisma "Prześwit" (od 37 do 42), które zostało mu przekazane po aresztowaniach w środowisku tegoż wydawnictwa. Artykuły do "Prześwitu" pisał pod pseudonimami: Seweryn Sienkiewicz, S.S.
Współpracował z takimi osobami jak: Jerzy Nagórski, Roman Braczkowski.
Źródła: wywiad (ms)