Jerzy Nagórski
ur. w 1947 w Łodzi, mgr.inż.automatyk. Autor tekstów do podziemnej gazety - "Akcja Konspiracyjna" .
Członek NSZZ "Solidarność" w zakładzie UNIPROT, z którego został zwolniony w 81.
Zaangażowany w tworzenie (pod pseudonimem Piotr Glomski), redagowanie i przygotowanie do druku czasopisma "Prześwit" (z przerwą w 85).Uczestnik spotkań w kościele ojców jezuitów i kościele św. Teresy, a także licznych manifestacji.
Zatrzymywany przez policję (m.in. 3 maja 82 po manifestacji, której był współorganizatorem). Jako osoba odbierająca nakład "Prześwitu" od drukarza, aresztowany w 85 i trzymany 2,5 miesiąca.
Współpracował z takimi osobami jak Stanisław Cieślak, Czesław Cieślak, Dariusz Rospendek, Lech Niedzielski, Dariusz Perenc.
Inwigilowany i represjonowany.
Członek założyciel ZChN w Łodzi.
Źródła: ankieta (ms)